What the Flag?! 2023

What the Flag?! 2023

fig.1 - What the Flag?! 2023 No Title, Famke Storms, 2022

De vlag heeft een lange traditie van verschillende gebruiken en betekenissen. Vlaggen worden veelal gebruikt om signalen door te geven, om landen, regio’s of steden te identificeren, of om een territorium visueel af te bakenen. Ook worden vlaggen veelvuldig gebruikt om politieke ideeën en overtuigingen te representeren. De kunstenaars worden gevraagd om vanuit hun eigen werk en visie op het medium ‘vlag’ te reageren binnen het gegeven van de locatie waarin ze getoond worden. De verschillende vlaggen worden op verschillende locaties in en rond de binnenstad van Heerlen geplaatst. Daarnaast is er een uitwisseling van kunstenaars vlaggen tussen kunstorganisaties en musea in de Euregio, een samenwerking binnen het Very Contemporary netwerk.

> Kaart What the flag?! Heerlen

> Kaart What the flag?! Euregio

 


[EN]
The flag has a long tradition of different uses and meanings. Flags are commonly used to transmit signals, to identify countries, regions or cities, or to visually demarcate a territory. Flags are also frequently used to represent political ideas and beliefs. The artists are asked to respond from their own work and vision of the medium “flag” within the context of the location in which they are shown. The different flags will be shown to the public at various locations in and around the inner city of Heerlen. There is also an exchange of artists flags between art organizations and museums in the Euregion, a collaboration within the Very Contemporary network.

> Map What the flag?! Heerlen

> Map What the flag?! Euregio

 

production / productie: Lizzie Veldkamp