Performing Landscapes
A one-day journey through art, land and sound
@ IKOB museum, Eupen

Performing Landscapes
A one-day journey through art, land and sound
@ IKOB museum, Eupen

fig.1 - Performing Landscapes
A one-day journey through art, land and sound
@ IKOB museum, Eupen

Het festival PERFORMING LANDSCAPES omvat nieuwe werken van internationale hedendaagse kunstenaars, gepresenteerd door instellingen uit België, Nederland en Duitsland. De werken variëren van interactieve wandelingen en interventies in de openbare ruimte tot geluids- en muziekperformances, gesproken woord en installaties. Zowel binnen als buiten het museum zullen de deelnemende kunstenaars de eigenheid van de Euregio-Maas-Rijn regio verkennen, met de nadruk op grenspolitiek, post-industriële ruïnes en de tegenstrijdigheden die inherent zijn aan de landschappen.

Het programma van het festival omvat verschillende opvallende performances. Stefania Crișan zal een rituele performance uitvoeren die reflecteert op klimaatverandering en de utopie van het omkeren van entropie. Helena Dietrich gebruikt haar stem als kanaal naar fantasierijke werelden en nodigt luisteraars uit in een ambient geluidsreis. Robin Faymonville onderzoekt de ontoegankelijkheid van Fort Europa en de politieke ficties die grenzen vertegenwoordigen. Stefanie Klingemann creëert een duizelingwekkende performance in een weiland nabij het museum. Mikail Koçak verbindt clichés van dubbele culturen door middel van een op voedsel gebaseerd project. ChunYao Lin onderzoekt de betekenis van landschap en herinneringen. Sjors Smit biedt een poëtische uitvergroting van de omgeving met een ruimtelijke interventie. En Isolde Venrooy nodigt deelnemers uit voor een wandeling om nieuwe perspectieven op aarde en lichamen te ontmoeten.

Het PERFORMING LANDSCAPES festival belooft een boeiende en veelzijdige ervaring te worden, waarbij de deelnemende kunstenaars de grenzen van performancekunst verkennen en het publiek uitnodigen om de landschappen om hen heen op een nieuwe manier te ervaren. Instellingen uit België, Nederland en Duitsland presenteren nieuwe performancewerken van internationale hedendaagse kunstenaars, variërend van interactieve wandelingen, interventies in de openbare ruimte, geluids- en muziekperformances, gesproken woord en op installaties gebaseerde werken. Het festival vindt zowel binnen als buiten het museum plaats. De deelnemende kunstenaars zullen zich verdiepen in de eigenheid van de Euregio-Maas-Rijn regio, met een focus op grenspolitiek, post-industriële ruïnes en de tegenstrijdigheden die inherent zijn aan de ons omringende landschappen.

Twee van de deelnemende kunstenaars, Stefania Crișan en Isolde Venrooy, ontwikkelen nieuw werk voor het festival tijdens hun residentie bij Greylight Projects tussen maart en mei 2023. Na een open oproep zijn de twee kunstenaars geselecteerd door een jury bestaande uit Very Contemporary leden Guus van Engelshoven (De Domijnen, Sittard), Roy Voragen en Wouter Huis (Greylight Projects) en Brenda Guesnet (IKOB).

Very Contemporary is een netwerk van expositieruimtes voor hedendaagse kunst in de EUREGIO Maas-Rijn. De culturele uitwisseling tussen de drie landen (België, Duitsland, Nederland) in het midden van Europa is ook voor de kunstscène van bijzonder belang. Het netwerk test al jaren een intensieve uitwisseling over de grenzen heen. De Very Contemporary locaties zijn: Museum De Domijnen (NL), SCHUNCK (NL), Greylight Projects (NL), IKOB (BE), La Châtaigneraie (BE), Art au Centre Liège (BE), Kunsthaus NRW Kornelimünster (DE), Leopold-Hoesch-Museum (DE), Ludwig Forum Aachen (DE), NAK Neuer Aachener Kunstverein (DE).    (www.verycontemporary.org/)

 

KUNSTENAARS EN PROGRAMMA:    

Stefania Crișan (RO/FR): Mosasauriërs oproepen
Dit is een verhaal over het uitsterven van mosasaurussen: een rituele performance die reflecteert op klimaatverandering, de utopie van het omkeren van entropie, dood en wedergeboorte. De kunstenaar versmelt haar Antropoceen lichaam met het Krijt, wordt een ruïne van de toekomst, eet en wordt gegeten door het mijnlandschap.

Helena Dietrich (DE/BE): ODE
De kunstenares gebruikt haar stem als kanaal naar fantasierijke werelden, luisterend naar ruimtes en omgevingen. In een trans-achtige staat verwerkt ze haar stem in assemblages die tot leven komen in een oproep van dromen en vibraties. De luisteraar wordt uitgenodigd in een ambient geluidsreis – een gevoelige ruimte om collectief te dromen en te verbeelden.

Robin Faymonville (BE): Rond het Kasteel
Met Franz Kafka’s roman Het Kasteel (1926) als uitgangspunt onderzoekt deze performance onze relatie met onzichtbare lichamen die geconfronteerd worden met de ontoegankelijkheid van Fort Europa. In de rol van Kafka’s landmeter zal Robin Faymonville lijnen op de grond lezen, voordragen en natekenen om de politieke ficties die grenzen vertegenwoordigen te materialiseren – en ze te ontkrachten.

Stefanie Klingemann (DE): CYCLE
Een nieuwe duizelingwekkende performance die plaatsvindt in een weiland vlakbij het museum. In haar kenmerkende stijl ensceneert de kunstenaar een tijdelijke interventie in het landschap waarbij ze haar eigen lichaam gebruikt als gereedschap en als markering. Een performance die je zo lang en zo vaak kunt bekijken als je wilt, zoals de titel al suggereert.

Mikail Koçak (BE): Jean-Mehmet
Een op voedsel gebaseerd project dat de clichés van een dubbele cultuur verbindt en voedt. Mikail Koçak creëert ruimtes voor ontmoeting en interactie door gebruik te maken van het gemeenschappelijke repertoire van archetypes uit de Turkse en Westerse cultuur.

ChunYao Lin (TW/NL): Laatste Kans
Op zoek naar wat wij als landschap beschouwen of definiëren, grijpt een man een sleutel van groen om de manier van kijken naar ruimtes van verstrengelde herinneringen, (hi)verhalen en ervaringen om te keren.

Sjors Smit (NL): Zone 06 : Collage
Een ruimtelijke interventie die een poëtische uitvergroting van de omgeving biedt. Door deze tijdelijke locatie te creëren, creëert de kunstenaar een perspectief waarin latente karakteristieken en verborgen elementen van het landschap hun performatieve aard beginnen te onthullen.

Isolde Venrooy (NL): – Lekke – en – Lekke – Wandeling – II –
Isolde Venrooy nodigt je uit om opnieuw naar de omgeving te kijken. Tijdens een wandeling ontdek je afwijkende perspectieven over aarde, bodem en lichamen. Wandel mee om te ervaren wat een landschap met ons doet. Ons eigen lichaam is het kader vanuit waar we naar de wereld kijken. Vaak nemen we dat kader als vanzelfsprekend aan, alsof ons lichaam een op zichzelf staand wezen is. De wandeling Leaky Walk toont ons dat alles bestaat uit relaties: van het kleine tot het grote, waartussen porositeit bestaat. Dit nieuwe perspectief erkent dat alles een meerstemmige gelaagdheid is. Deze wandeling reflecteert zowel op de gaten in de materiële wereld als op onze ideeën over die wereld.

 

Voor het tijdschema en gedetailleerde informatie over de artiesten en het programma kunt u terecht op www.performinglandscapes.verycontemporary.org.

 

artist(s): , , , , , , ,
date: 02.09.2023 - 02.09.2023
opening: Saturday 02.09.2023 , 14:00-21:00
opening hours: ,
location:

IKOBMuseum für Zeitgenössische Kunst Rotenberg 12b 4700 Eupen Belgie


note: category: archive / 2023