Atelier KARTON: Bijeenkomst #6 / Meeting #6

Atelier KARTON: Bijeenkomst #6 / Meeting #6

fig.1 - Atelier KARTON: Bijeenkomst #6 / Meeting #6

21 september 19:00
> Vertrek vanaf/Departure from Schaesbergerweg 58 (Greylight Projects)
> naar/to Kloosterweg 22 (Kantoor Belastingdienst)

Kom indien mogelijk per fiets!/If possible, come by bike!

NL – Aanstaande donderdag vindt de vijfde bijeenkomst plaats van Atelier KARTON. Tijdens deze bijeenkomst bespreken we de toegankelijkheid versus de vijandigheid van de openbare ruimte. Zo stellen we onszelf de vraag hoe openbaar de openbare ruimte daadwerkelijk is. De bijeenkomst wordt gehouden naast het gebouw van de Belastingdienst in Heerlen, waar een voorbeeld te vinden is van vijandige architectuur (zie afbeelding). Deze toepassing in de openbare ruimte heeft als doel om ongewenst gedrag te ontmoedigen. Kortom: het gebruiken van deze plek mag niet. Tijdens de sessie gaan we manieren verzinnen om de plek toch te gebruiken. Dit gaan we doen door ter plekke ideeën erover te ontwikkelen en aanpassingen te maken met karton. Doe mee!

Neem contact met ons op als je van plan bent om te komen maar geen vervoer hebt vanuit Greylight Projects (Schaesbergerweg 58, Heerlen)

EN – This Thursday (Sept. 21) will be the fifth meeting of Atelier KARTON. During this meeting, we will discuss the accessibility versus the hostility of the public space. Thus, we ask ourselves how public the public space really is. The meeting will be next to the Belastingdienst building in Heerlen, where an example of hostile architecture can be found (see image). This application in public space aims to discourage undesirable behavior. In short: using this place is not allowed. During the session, we will explore ways to use this place anyway. We will do this by developing ideas about it on the spot and making adjustments with cardboard. Come and join!

Please get in touch with us if you plan to come but do not have transportation from Greylight Projects (Schaesbergerweg 58, Heerlen)

date: 21.09.2023 ,
location:

Schaesbergerweg 58, Heerlen


note: tags:
category: archive / 2023 / Heerlen