there, there

there, there

fig.1 - there, there

Een groepstentoonstelling met werk van Kristoffer Ardeña, Datu Arellano, Ratu R. Saraswati, Samboleap Tol en Tintin Wulia.

“Schijnbaar willekeurige lijnen tijdelijk vereeuwigd op papier – twee mijl deze kant op geboren en je zou een andere moedertaal spreken, nog zo’n 17 mijl die kant op en je zou knielen voor een andere afgod … Waar is thuis? Wie is thuis? Wat kan thuis zijn? Kun je hier en tevens daar thuis zijn? Hoe kunnen we een thuis vorm geven voorbij de wet en bakstenen en mortel? Kunnen we ons verplaatsen en (een gevoel van) thuis maken te midden van alle ronkende parades en vlaggen? Hoe kan een zacht lichaam spreken zonder te worden ondervraagd? Waar liggen de grenzen van een lichaam? Wanneer moeten die grenzen worden vertaald of overschreden? Wie mag de verhalen bewerken en verspreiden over ergens bij horen dat verandert in iets worden?”
Roy Voragen

Kristoffer Ardeña (1976; www.instagram.com/kris_ardena) werkt op Negros Island, de Filippijnen, en in Madrid, Spanje. Hij experimenteert met verschillende formaten, variërend van readymades, fotografie, installatie, beeldhouwkunst, video, schilderkunst, performance en andere projecten. Hij experimenteert met schilderkunst in relatie tot de notie van tropiciteit binnen de Filippijnse context, meer bepaald binnen het kader van het eiland Negros als vertrekpunt. Hij verkent de poëtische mogelijkheden van het exotische door gebruik te maken van banale oppervlakken.

Datu Arellano (1980; www.linktr.ee/datuarellano) uit Metro Manila is een beeldend kunstenaar en muzikant, en een actief lid van het Anino Shadowplay Collective. Naast het tentoonstellen van zijn werk treedt Datu op als experimenteel muzikant/geluidskunstenaar en doet hij aan muziekcompositie en -arrangementen.

Ratu R. Saraswati (1990; www.ratusaraswati.com) gebruikt verhalen vertellen, performance, installatie en fotografie om met mensen in contact te komen, terwijl ze ernaar streeft om relaties te voeden die rijk zijn aan empathie. Saras behaalde haar BFA aan de Faculteit Kunst en Design, Institute of Technology Bandung, in 2013. Onlangs voltooide ze haar residentie aan de Rijksakademie van beeldende kunsten in Amsterdam (2020-2022).

De Rotterdamse Samboleap Tol (1990; wwww.samboleaptol.vercel.app) is een Khmer-Nederlandse kunstenaar die zich bezighoudt met mensen die in de diaspora leven. Ze problematiseert de vraag ‘waar kom je vandaan’ door de vraag te stellen wat er is achtergelaten in het ‘moederland’ en wat er is gewonnen – toegevoegd – in de ‘nieuwe wereld’. Haar artistiek onderzoek neemt de vorm aan van performance, video, fotografie, schrijven, schilderen en installatie. Samboleap Tol behaalde onlangs haar MFA aan het Piet Zwart Instituut.

De in Brisbane, Godalming en Göteborg gevestigde en in Denpasar geboren Tintin Wulia (1972; wwww.linktr.ee/tintinwulia) is een internationaal praktiserend kunstenaar/onderzoeker die de complexiteit van grenzen onderzoekt. Zij ziet de wereld als een onderling verbonden systeem – geen grenzeloze wereld, maar een wereld waarin entiteiten aaneengesloten met elkaar in verbinding staan. Haar werk door middel van video, geluid, schilderijen, tekeningen, dans, teksten, installatie, performance en publieke interventies is meestal gericht op het activeren van onderlinge verbindingen. Ze vertegenwoordigde Indonesië met een solopaviljoen op de 57e Biënnale van Venetië in 2017.

 

 


[EN]

A group exhibition with works by Kristoffer Ardeña, Datu Arellano, Ratu R. Saraswati, Samboleap Tol and Tintin Wulia.

“Seemingly random lines temporarily immortalized on paper – born two miles this direction and you would speak a different mother tongue, move another 17 or so miles that way and you would kneel down to a different idol… Where is home? Who is home? What could home be? Could you be here and there at home? How can we flesh out a home beyond the law and bricks & mortar? Can we move and make (a sense of) home amidst all the roaring parades and flags? How can a soft body speak without being probed? Where are a body’s borders? When to translate or transgress those borders? Who gets to edit and broadcast whose stories about belonging turning into becoming?”
Roy Voragen

Kristoffer Ardeña (1976; www.instagram.com/kris_ardena) works in Negros Island, the Philippines, and Madrid, Spain. He experiments with various formats, ranging from readymades, photography, installation, sculpture, video, painting, performance and other projects. He experiments in painting in relation to the notion of tropicality within the Philippine context, specifically, within the framework of the island of Negros as a point of departure. He explores the poetic potentials of the exotic by using banal surfaces.

Metro Manila-based Datu Arellano (1980; www.linktr.ee/datuarellano) is a visual artist and musician, and an active member of the Anino Shadowplay Collective. Aside from exhibiting his works, Datu performs as an experimental musician/sound artist and he does music composition and arrangement.

Ratu R. Saraswati (1990; www.ratusaraswati.com) uses storytelling, performance, installation and photography to engage with people as she aims to nurture relationships rich in empathy. Saras obtained her BFA from the Faculty of Art and Design, Institute of Technology Bandung, in 2013. She recently finished her residency at the Rijksakademie van beeldende kunsten in Amsterdam (2020-2022).

Rotterdam-based Samboleap Tol (1990; wwww.samboleaptol.vercel.app) is a Khmer-Dutch artist who is concerned with those living in the diaspora. She problematizes the question ´where are you from?´ by raising the question of what has been left behind in the ´motherland´ and what has been gained – added – in the ´new world´. Her artistic research takes the form of performance, video, photography, writing, painting and installation. Samboleap Tol recently obtained her MFA from the Piet Zwart Institute.

Brisbane-, Godalming- and Gothenburg-based and Denpasar-born Tintin Wulia (1972; wwww.linktr.ee/tintinwulia) is an internationally practicing artist/researcher who examines the complexities of borders. She sees the world as an interconnected system – not a borderless world, but a world where entities interface with one another contiguously. Her works through video, sound, paintings, drawings, dance, texts, installation, performance, and public interventions mostly aim to activate interconnections. She represented Indonesia with a solo pavilion at the 57th Venice Biennale in 2017.

 

link: exhibition text / tentoonstellingstekst (PDF)

 

 

 

artist(s): , , , ,
curated by: Roy Voragen
date: 28.08.2022 - 22.10.2022
opening: Saturday 27.08.2022 , 17:00-21:00
opening hours: ,
location:

Schaesbergerg 58, 6415 AJ, Heerlen (NL)


note: tags: /
category: archive / 2022 / Heerlen