Talk&Walk -> Jean Bernard Koeman

Talk&Walk -> Jean Bernard Koeman

fig.1 - Talk&Walk -> Jean Bernard Koeman

Met de komende serie Talk&Walk’s willen we de vraag die wij ons stellen, namelijk: ‘Waar zijn we nu?’ verder verkennen en uitdiepen. Het is een open bijna naieve vraag die op verschillende manieren gesteld en gebruikt kan worden. Het kan o.a. refereren naar de locatie, het moment of de situatie.

Voor de Talk&Walk op donderdag 10 november hebben we beeldend kunstenaar Jean Bernard Koeman uitgenodigd om te vertellen over zijn werk en om met hem in gesprek te gaan over thema’s die in zijn werk(proces) voorbijkomen. Een thema of term die veelvuldig voorbijkomt is de ‘mentale architectuur’ een term die de vraagstelling ‘waar zijn we nu?’ raakt of eerder nijgt naar ‘waar wil ik heen?’.

J.B.K.: Ik blijf geloven in het utopische moment van de kunst. In de roman The House of Leaves (2000) van Mark Danielewski verhuist een familie naar een nieuw huis. Gaandeweg ontdekken ze dat de binnenkant van het huis veel groter is dan de buitenkant. Het interieur dijt maar uit en expandeert eindeloos, alsof het muteert, terwijl de buitenkant normaal blijft. Ik moet hier vaak aan denken als ik uit een goede tentoonstelling kom en weer naar de buitenkant kijk: aan de binnenkant heb ik een tocht gemaakt langs tientallen gangen en kamers en kleuren en ideeën. De soliditeit van de fysieke ruimte is ingestort, maar nieuwe mechanismen van perceptie worden gegenereerd. Ik wil installaties maken die vanbinnen groter zijn dan van buiten. Dat is wat ik bedoel met mentale architectuur.

(bron: https://www.dewitteraaf.be/artikel/de-mentale-architectuur-van-jean-bernard-koeman/)

Beeldend kunstenaar Jean Bernard Koeman heeft eerder bijgedragen aan het project ‘Do you feel lucky today?’ met het werk Every day we slaughter our finest impulses en is als externe adviseur in gesprek gegaan met de gastkunstenaars Ben Weir en Kenneth Moreno Kiernan.

 


[EN]

With the upcoming Talk&Walk series, we want to further explore and deepen the question we are asking, namely, “Where are we now?”. It is an open almost naive question that can be asked and used in a variety of ways. Among other things, it can refer to location, moment or situation.

For the Talk&Walk on Thursday 10 November, we have invited visual artist Jean Bernard Koeman to talk about his work and to engage in a conversation with him about themes that come up in his work (process). One theme or term that frequently comes up is the “mental architecture” a term that touches on the question of “where are we now?” or rather leans towards “where do I want to go?”.

J.B.K.: I continue to believe in the utopian moment of art. In Mark Danielewski’s novel The House of Leaves (2000), a family moves into a new house. Gradually, they discover that the inside of the house is much bigger than the outside. The interior keeps expanding and expanding endlessly, as if mutating, while the outside remains normal. I am often reminded of this when I come out of a good exhibition and look at the outside again: on the inside, I have taken a trip down dozens of corridors and rooms and colours and ideas. The solidity of physical space has collapsed, but new mechanisms of perception are generated. I want to make installations that are bigger on the inside than on the outside. That’s what I mean by mental architecture.

(source: https://www.dewitteraaf.be/artikel/de-mentale-architectuur-van-jean-bernard-koeman/)

Visual artist Jean Bernard Koeman previously contributed to the ‘Do you feel lucky today?’ project with the work Every day we slaughter our finest impulses and served as an external consultant in conversation with guest artists Ben Weir and Kenneth Moreno Kiernan.

 

 

artist(s):
curated by: Wouter Huis
date: 10.11.2022 - 10.11.2022
opening: Thursday 10.11.2022 , 19:30-21:30
opening hours: ,
location:

Greylight projects, De kantine / the canteen

Schaesbergerweg 58, 6415 AJ, Heerlen

tags: / /
category: 2022 / Heerlen