new billboard: Transition by Claude Horstmann

new billboard: Transition by Claude Horstmann

fig.1 - new billboard: Transition by Claude Horstmann

Claude Horstmann was in het voorjaar van 2022 resident artist bij Greylight Projects. Ze werkte en woonde drie maanden in een van de gastateliers in Heerlen. Tijdens haar verblijf in Heerlen maakte ze verschillende nieuwe werken. Een daarvan is het op tekst gebaseerde werk ‘Transition’. Dit werk werd eerst gemaakt om op een vlag te plaatsen omdat de tekst voortdurend zou veranderen door luchtbewegingen. Deze vlag is, als onderdeel van het What the Flag?! project, momenteel te zien in het Leopold Hoesch museum in Düren (DE). De tekst heeft veel meer implicaties en verwijst naar veel situaties waarin we ons tegenwoordig bevinden. Dat geldt voor de structuur van Greylight Projects zelf, de locatie waar we werken en voor veel dingen die in de onze maatschappij en de wereld om ons heen gebeuren. De tekst resoneert en vervormt voortdurend. Dit bracht ons op het idee om een andere manier te vinden om het werk in onze omgeving te plaatsen. Het billboard aan de Limaweg in Heerlen kwam uit een passende positie om het werk op grote schaal te plaatsen. Het werk bevestigd ons huidige zijn en nodigt ons uit om na te denken over de verandering die op komst is of dringend nodig is.

Meer informatie over haar werk vindt u op haar website: https://www.claudehorstmann.de/

Tijdens haar verblijf in Heerlen vond Claude Horstmann enkele interessante uitzichtpunten in Heerlen. Deze zijn te vinden op #mappingheerlen -> https://mappingheerlen.greylightprojects.org/map/claude-horstmann/

 


[EN]

Claude Horstmann was resident artist at Greylight Projects in the spring of 2022. She worked and lived three months in one of the guest studios in Heerlen. During her stay in Heerlen she made various new works. One of them is the text based work ‘Transition’. This work was first made to put on a flag as on this medium the text would be constantly transforming cause of air movements. This flag is currently shown, as part of the project What the flag?! at the Leopold Hoesch museum in Düren (DE). Thought the text has much more implications and refers to many situations we find us in nowadays. This can be said for the structure of Greylight Projects it self, the location where we are working, and for many things happening in society and the world. The text is constantly resonating in different ways. This brought us to the idea to find another way to place the work in our surroundings. The billboard at the Limaweg in Heerlen came out as a fitting position and context to place the work at large scale. The work answers our present being and invites us to reflect on the change that is coming or urgently needed.

More information about her work you can find on her website: https://www.claudehorstmann.de/

During her stay in Heerlen Claude Horstmann found some intersting viewpoints in Heerlen. These you can find on #mappingheerlen -> https://mappingheerlen.greylightprojects.org/map/claude-horstmann/

 

artist(s):
curated by: Wouter Huis
date: 04.11.2022
opening: Thursday 03.11.2022 , 18:00-20:00
opening hours: ,
location:

Limaweg 3, 6415XD Heerlen

tags: /
category: archive / 2023 / Heerlen