What the Flag?! 2022

What the Flag?! 2022

fig.1 - What the Flag?! 2022 close up 1 – close up 2, 2021, Kristina Benjocki, What the Flag?! 2021

De vlag heeft een lange traditie van verschillende gebruiken en betekenissen. Vlaggen worden veelal gebruikt om signalen door te geven, om landen, regio’s of steden te identificeren, of om een territorium visueel af te bakenen. Ook worden vlaggen veelvuldig gebruikt om politieke ideeën en overtuigingen te representeren. De kunstenaars worden gevraagd om vanuit hun eigen werk en visie op het medium ‘vlag’ te reageren binnen het gegeven van de locatie waarin ze getoond worden. De verschillende vlaggen worden op verschillende locaties in en rond de binnenstad van Heerlen geplaatst. Daarnaast is er een uitwisseling van kunstenaars vlaggen tussen kunstorganisaties en musea in de Euregio, een samenwerking binnen het Very Contemporary netwerk.

 


kaart met de locaties: https://mappingheerlen.greylightprojects.org/map/what-the-flag/


 


[EN] The flag has a long tradition of different uses and meanings. Flags are commonly used to transmit signals, to identify countries, regions or cities, or to visually demarcate a territory. Flags are also frequently used to represent political ideas and beliefs. The artists are asked to respond from their own work and vision of the medium “flag” within the context of the location in which they are shown. The different flags will be shown to the public at various locations in and around the inner city of Heerlen. There is also an exchange of artists flags between art organizations and museums in the Euregion, a collaboration within the Very Contemporary network.

 


map with the locations: https://mappingheerlen.greylightprojects.org/map/what-the-flag/


 

artist(s): , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
curated by: Josephine Kaeppelin, Roy Voragen, Wouter Huis
date: 26.08.2022 - 27.11.2022
opening: Saturday 27.08.2022 , 17:00-21:00
opening hours: ,
note: tags: / /
category: 2022 / Heerlen