open: Atelier KARTON

open: Atelier KARTON

fig.1 - open: Atelier KARTON

(NL) Komt dat zien! Een blik op de resultaten en inzichten van Atelier KARTON.

Atelier KARTON gaat in op hoe we onze omgeving ervaren. Karton wordt daarbij ingezet om auteurschap te creëren in die omgeving. We verkennen de stad, gaan erover in gesprek en maken er nieuwe ontwerpen voor. Op die manier onderzoeken we hoe vanzelfsprekend de gebouwde omgeving eigenlijk is, en of je er echt onderdeel van bent of kan zijn.

Tijdens het open studio weekend is de presentatie van atelier KARTON te bezichtigen. Hoewel het nog steeds in ontwikkeling is, is er al veel te zien. Samen met deelnemers van de workshop wordt onderzocht welke verbanden er zijn tussen de verschillende thema’s en welke vragen nog open liggen. Door dit visueel te maken kunnen we reflecteren op wat belangrijk is en wat ontbreekt. Die inzichten worden vervolgens weer verwerkt in de installatie.


(EN) Come and see! A look at the results and insights of Atelier KARTON.

Atelier KARTON is a public program that focuses on how we experience our environment. Cardboard is used to create authorship in that environment. We explore the city, discuss it and create new designs for it. In this way we investigate how self-evident the built environment actually is, and whether you really are or can be part of it.

The presentation of atelier KARTON can be viewed during the open studio weekend. Although it is still in development, there is already a lot to see. Together with workshop participants, we will investigate the connections between the various themes and which questions are still open. By making this visual we can reflect on what is important and what is missing. These insights are then processed in the installation.

date: 01.12.2023 - 03.12.2023
opening: Friday 01.12.2023 , 17:00-20:00 ,
location:

Schaesbergerweg 58, 6415 AJ Heerlen

tags: / /
category: archive