open: Reading Room

open: Reading Room

fig.1 - open: Reading Room Foto: Betoging van de Algemene Nederlandse Mijnwerkers Bond (ANMB) in Heerlen, 1917

NL: Hoe De Coalitie Opstaat (En Hoe Het Weer Verdwijnt)

Tijdens de komende Open Studios bij Greylight Projects gaat de reading room verder in op ideeën rondom solidariteit, door deze keer het werk van historicus Loek Kreukels te belichten. Zijn boek Mijnarbeid: Strijdbaarheid en Volgzaamheid werd in 1986 gepubliceerd en bespreekt vanuit een kritisch perspectief de ambiguïteit van het concept solidariteit. Door momenten van onenigheid en conformiteit te analyseren binnen de mijnwerkergemeenschappen richting hun werkgevers en andere belanghebbenden, bevraagt Kreukels hoe (en door wie) solidariteit wordt gevormd, doorgegeven en vaak ook wordt genegeerd.

De reading room is een verzameling van referenties, zoals boeken, beeldmateriaal en muziek, dat op verschillende manieren toegang geeft tot het mijnverleden van de Oostelijke Mijnstreek in Zuid-Limburg. Door te bevragen hoe het verhaal verteld wordt nadat het voorbij is probeert de reading room ruimte voor een gesprek te bieden over onzichtbaar gemaakte geschiedenissen in de politiek en verbeelding van een mijnverleden. 

Geïnteresseerd? Kom langs bij de reading room tijdens het Open Studios weekend bij Greylight Projects. De reading room is het hele weekend geopend, kom langs om te praten, te lezen, te kijken, iets te drinken of te luisteren. Stuur een berichtje naar krista@greylightprojects.nl wanneer je wilt langskomen. 


EN: How The Coalition Emerges (And How It Disappears)

During the upcoming Open Studios at Greylight Projects, the reading room continues to unpack ideas on solidarity, this time by thinking alongside the work of historian Loek Kreukels entitled Mining Labour: Militancy and Docility. Published in 1986, the book holds a critical perspective on the ambiguity of the concept of solidarity, by analyzing moments of dissent and conformity by mineworkers and their communities towards their employers and other powers, questioning how (and by whom) solidarity is shaped, channeled and often neglected. 

The reading room is a collection of references, of texts, images and sounds that offer different entry points to the mining past of the Eastern coal mining region of The Netherlands (Zuid-Limburg). By questioning how the story is told after it’s over, the reading room aims to offer space for conversation on invisibilized histories within the politics and poetics of a mining past.

Interested? You are warmly invited to come and hang out, to listen, talk, drink, read and browse at the reading room during the Open Studios weekend at Greylight Projects. Write an email to krista@greylightprojects.nl to let me know when you are coming by. 

 

artist(s):
date: 02.12.2023 - 03.12.2023
opening: Friday 01.12.2023 , 17:00-20:00
opening hours: ,
location:

Schaesbergerweg 58, 6415 AJ Heerlen

tags:
category: archive / 2023 / Heerlen