Atelier KARTON: Bijeenkomst #7

Atelier KARTON: Bijeenkomst #7

fig.1 - Atelier KARTON: Bijeenkomst #7

(English below)
Karton als kijkgereedschap

Atelier KARTON is een openbaar programma dat ingaat op hoe we onze omgeving ervaren. Karton wordt daarbij ingezet om auteurschap te creëren in die omgeving. We verkennen de omgeving van Heerlen, gaan erover in gesprek te gaan en maken er nieuwe ontwerpen voor. Op die manier onderzoeken we hoe vanzelfsprekend de gebouwde omgeving eigenlijk is, en of je er echt onderdeel van bent of kan zijn.

Voor meer informatie over het gehele programma, kijk op: https://greylightprojects.org/atelierkarton/ 

Aankomende bijeenkomst:

Bijeenkomst #7 Karton als kijkgereedschap

Aanmelden: mail naar atelierkarton@greylightprojects.org

De 7e bijeenkomst van Atelier KARTON wordt begeleid door beeldend kunstenaar Isolde Venrooy. Op 11 oktober neemt Isolde je mee op een wandeling door Heerlen waarbij je kartonnen kijkgereedschappen ontwikkeld. Hoe kunnen we karton en ons lichaam tijdens een wandeling inzetten om onze relatie met de omgeving te onderzoeken? 

Binnen haar artistieke praktijk werkt Isolde Venrooy met objecten, installaties en performatieve wandelingen. Door het lopen op een iets andere manier te benaderen, kunnen automatismen in twijfel worden getrokken. De kijkinstrumenten die ze ontwikkelt dienen als een verlengstuk voor je eigen waarneming en zintuigen bij het verkennen van de omringende ruimte.


Cardboard as a viewing tool

Atelier KARTON is a public program that addresses how we experience our environment. Cardboard is used to create authorship in that environment. We explore the environment of Heerlen, discuss it and create new designs for it. In this way we investigate how evident the built environment actually is, and whether you really are or can be part of it.

For more information about the entire program, visit: https://greylightprojects.org/atelierkarton/ 

Upcoming Meeting:

Meeting #7 Cardboard as a viewing tool

Sign up: email atelierkarton@greylightprojects.org

The 7th meeting of Atelier KARTON will be guided by visual artist Isolde Venrooy. On October 11, Isolde will take you on a walk through Heerlen developing cardboard viewing tools. How can we use cardboard and our bodies during a walk to explore our relationship with the environment?

Within her artistic practice, Isolde Venrooy works with objects, installations and performative walks. By approaching walking in a slightly different way, automatisms can be questioned. The viewing instruments she develops serve as an extension of your own perception and senses when exploring the surrounding space.

date: 11.10.2023 - 11.10.2023
opening hours: ,
location:

Start: Schaesbergerweg 58, 6415 AJ Heerlen


link(s): tags: /
category: archive / 2023 / Heerlen