Atelier Karton:
>>> doe mee met het atelier!

Atelier Karton:
>>> doe mee met het atelier!

fig.1 - Atelier Karton:
>>> doe mee met het atelier!

Maak je eigen stad…
Maak je stad eigen!

Ben jij nieuwsgierig naar wat jouw rol kan zijn in de stad, of wat de stad voor jou kan betekenen? Doe dan mee met Atelier Karton. 

Met Atelier Karton reflecteren we samen op onze omgeving. Samen bouwen we aan ideeën over de stad en voor de toekomst. Verbreed je blik en bouw aan je eigen stad!

(>>> English below)

Wat is Atelier KARTON?

Atelier KARTON neemt de stad onder de loep door ernaar te kijken en erover te praten. We zullen de stad letterlijk gaan verkennen door wandelingen te maken en in gesprek te gaan met mensen over de stad: hoe zij zich ermee verbonden voelen en welke rol ze erin spelen.

Wat is onze persoonlijke en collectieve relatie met de stad? Wat zijn de aanknopingspunten, overeenkomsten, verschillen en overlappingen? Wat zou je graag anders zien in de stad? Wat doet de stad met jou en wat doe jij met de stad? Veel van dit soort vragen zullen aan bod komen tijdens de sessies.

De workshops bestaan uit praat -en bouwsessies. Tijdens deze bouwsessies is karton ons basismateriaal. Karton is een vanzelfsprekend materiaal dat maandelijks aan de weg staat als afval. Het programma biedt iedere deelnemer de kans om te ontdekken wat er met dit materiaal mogelijk is en diens eigen ideeën hiermee te realiseren. Dit kan alleen of juist samen. 

Ben je benieuwd naar Atelier KARTON? Meld je dan aan door een korte beschrijving van jezelf en waarom je graag mee wilt doen te mailen naar atelierkarton@greylightprojects.org.  

Praktische informatie

Wat: Atelier KARTON bestaat uit een reeks van 12 bijeenkomsten. De duur van deze varieren tussen de 1 à 2 uur.

Wanneer: 12 juli t/m eind november 2023

Waar: Het gehele programma vindt plaats in Heerlen, op verschillende plekken. De bijeenkomsten starten meestal vanuit Greylight Projects, tenzij anders vermeld.

Wie: Er is ruimte voor  maximaal 20 deelnemers. Het programma wordt begeleid door Famke Storms, Lizzie Veldkamp en Wouter Huis, allen beeldend kunstenaar en betrokken bij Greylight Projects.

Kosten: deelname is gratis

Schema:

 • woensdag 12 juli, 19:00, Greylight Projects
  Een eerste ontmoeting, met hulp van KARTON-Vragenlijst#1
 • woensdag 2 august, 19:00, Greylight Projects
  Een rondetafelgesprek en bouwsessie: Waar zijn we nu?
 • zaterdag 26 augustus tot en met 3 september
  Tijdens Cultura Nova zijn we dagelijks aanwezig met het atelier op locatie en zijn er twee sessies gepland. Meer info: https://greylightprojects.org/atelier-karton-tijdens-cultura-nova/ 
 • zaterdag 26 august, 15:00, Maanplein 51
  Een gezamenlijke bouwsessie: Hoe ziet een kartonnen stad er uit?
 • woensdag 30 august, 19:00, Maanplein 51
  Tijdelijke invullingen van tussenruimtes in de stad, en voordrachten van brieven
 • vrijdag 15 september, Toneelacademie Maastricht
  Een gezamenlijke bouwsessie met Master Interior Architecture studenten: Wat is resonantie? – Met Erik de Jong en Ek van Roosendaal
 • donderdag 21 september, Belastingkantoor Heerlen
  Een uitstapje naar vijandige architectuur
 • donderdag 28 september, Greylight Projects
  Een blik op de bouwsels en een verbouwing van de kartonnen stad
 • woensdag 11 oktober, Heerlen centrum
  Een performatieve wandeling door de stad en workshop kijkgereedschappen – Met Isolde Venrooy
 • woensdag 25 oktober, Heerlen en omstreken
  Onderzoek naar tussenruimtes en niets-plekken
 • woensdag 8 november, Greylight Projects
  Gezamenlijk diner en rondetafelgesprek: Hoe gaat het nu?
 • woensdag 22 november, Greylight Projects
  Gezamenlijk inrichten eindpresentatie en het creëren van een archief
 • maandag 27 november, Greylight Projects – 17:00
  Opening eindpresentatie en workshop documentatie
 • woensdag 6 december, Greylight Projects – 19:00
  Workshop – Met Zoë Vlijm
 • woensdag 13 december, Greylight Projects – 19:00
  Vormgeving van publicatie

 

Kijk op onze etherpad OPEN: Atelier Karton voor meer achtergrond informatie!

 

EN:

Make your own city…
Make your city your own!

Are you curious about what your role can be in the city, or what the city can do for you? Then join Atelier Karton. 

Here we reflect together on our environment. Together we build ideas about the city and for the future. Broaden your view and build your own city!

 

What is Atelier KARTON?

Atelier KARTON reflects on the city by looking at it and talking about it. We will literally explore the city by taking walks and talking to people about the city: how they feel connected to it and what role they play in it.

What is our personal and collective relationship with the city? What are the connections, similarities, differences and overlaps? What would you like to see different in the city? What does the city do to you and what do you do to the city? Many such questions will be addressed during the sessions.

The workshops consist of talking and building sessions. During these building sessions, cardboard will be our basic material. Cardboard is a self-evident material that sits by the roadside as waste every month. The program offers each participant the chance to discover what is possible with this material and to realize their own ideas with it. This can be done alone or together. 

Are you curious about Atelier KARTON? Sign up by sending a short description of yourself and why you would like to participate to atelierkarton@greylightprojects.org.  

 


SCHEDULE

 • woensdag 12 juli, 19:00 – location: Greylight Projects.
 • woensdag 2 august, 19:00 – locatioin: Greylight Projects
 • 25 august – 3 september: During Cultura Nova, we are present daily with a workplace on location. For more info: https://greylightprojects.org/atelier-karton-tijdens-cultura-nova/
 • Saturday 26 august, 15:00 – location: Maanplein 51
 • Wednesday 30 august, 19:00 – location: Maanplein 51
 • Thursday 21 september – location: Greylight Projects.
 • Thursday 28 september – location: Greylight Projects.
 • Wednesday 11 october – location: Greylight Projects.
 • Wednesday 25 october – location: Greylight Projects.
 • Wednesday 8 november – location: Greylight Projects.
 • Wednesday 22 november – preparation of final presentation to the public
 • Saturday 25 november – opening of final presentation to the public

 

Practical information

What: Atelier KARTON consists of a series of 11 meetings. The duration of these meetings varies between 1 to 2 hours.

When*: From July 12 until the end of November 

Where: The entire program takes place in Heerlen, at different locations. The meetings are in or near the center of Heerlen.

Who: There is room for a maximum of 20 participants. The program is guided by Famke Storms, Lizzie Veldkamp and Wouter Huis, all visual artists and involved in Greylight Projects. 

Cost: Participation is free of charge.

date: 12.07.2023 - 25.11.2023
location:

Greylight Projects, Schaesbergerweg 58, 6415 AJ, Heerlen

tags:
category: archive / 2023 / Heerlen