Pharmakon festival

Pharmakon festival

fig.1 - Pharmakon festival

(NL) Kunstenaar Zoef Mashaldina, wie momenteel voor haar residentie werkt en verblijft bij Greylight Projects, organiseert expositie ‘Pharmakon’. Op 23 maart is de opening met een feestelijk programma: ‘Pharmakon Festival’. Aansluitend is de expositie wekelijks geopend op donderdagen t/m zaterdag en op afspraak van 28 maart tot en met 21 april. Er is een aanvullend programma met publieksevenementen. Houd hiervoor en voor meer updates de website in de gaten.

Het programma van de expositie Pharmakon wordt getypeerd door samenkomen, delen en verbinden, met muziek en eten als het middel. De activiteiten vinden in een intieme setting plaats waar kwetsbaarheid en verbinding, zoals bij het gezamenlijk delen van eten of bewegen op muziek, centraal staan. Zo wil Mashaldina een samenwerking creëren, waarbij het evenement niet alleen een expositie van losse werken is, maar meer dan dat. Het openingsmoment, op 23 maart, zal de vorm van een festival aannemen, een feestelijk moment dat dient als viering en in het teken staat van het leggen van verbindingen. De programmering van dit openingsmoment ziet Mashaldina als een samenkomst van kunstwerken, performances en de betrokkenen. Het is toegankelijk voor een breed publiek.

Het programma van Pharmakon festival:

15:00 Inloop & collectieve activiteit I

15:30 Openingsmoment met werk van Lotte Vrancken

16:00 Performance van Rachel Daniëls

16:30 Collectieve activiteit II

17:00 Interactieve performance van Blöd Heinie, uitgevoerd door Rutger de Vos

18:00 Diner verzorgd door Pleun Moons

19:30 Geluidperformance door Kim Stevens

20:30 Kampvuur met muziek van DJ Massaman

 

Gedurende de dag zullen er werken te zien zijn en activiteiten te doen:

Beeldende werken van: Rutger de Vos, Niekeline der Kinderen, Rachel Daniëls, Zoef Mashaldina

Tarotkaarten booth door Violetta Mashaldina

Muziek door Soundsystem Dystopia

Kraam met sierraden van Emma Warson, publicatie van Zoef Mashaldina en andere producten


(EN) Artist Zoef Mashaldina, who currently works and resides at Greylight Projects, organises exhibition ‘Pharmakon’. The opening is on 23 March with a festive programme: ‘Pharmakon Festival’. Following this, the exhibition will be open weekly on Thursdays to Saturdays and on appointement from 28 March to 21 April. There will be an additional programme of public events. Keep an eye on the website for this and more updates.

The programme of the Pharmakon exhibition is typified by coming together, sharing and connecting, with music and food as the means. The activities take place in an intimate setting where vulnerability and connection, such as when sharing food together or moving to music, are central. In this way, Mashaldina aims to create a collaboration, where the event is not just an exhibition of individual works, but more than that. The opening moment, on 23 March, will take the form of a festival, a festive moment that serves as a celebration and is all about making connections. Mashaldina sees the programming of this opening moment as a coming together of artworks, performances and those involved. It is open to a wide audience.

Pharmakon festival programme:

15:00 Walk-in & collective activity I

15:30 Opening moment with work by Lotte Vrancken

16:00 Performance by Rachel Daniëls

16:30 Collective activity II

17:00 Interactive performance from Blöd Heinie, executed by Rutger de Vos

18:00 Dinner hosted by Pleun Moons

19:30 Sound performance by Kim Stevens

20:30 Campfire with music from DJ Massaman

Throughout the day, there will be works on display and activities to do:

Visual works by: Rutger de Vos, Niekeline der Kinderen, Rachel Daniëls, Zoef Mashaldina

Tarot cards booth by Violetta Mashaldina

Music by Soundsystem Dystopia

Shop with jewellery made by Emma Warson, publication by Zoef Mashaldina, and other items

artist(s): , , , , , , , , , ,
date: 23.03.2024 - 23.03.2024
opening: Saturday 23.03.2024 , 15:00-21:00
opening hours: Sat , 15:00-21:00
location:

Schaesbergerweg 58, 6415 AJ, Heerlen

tags: /
category: news / Heerlen