expositie: NIGHT SHIFT

expositie: NIGHT SHIFT

fig.1 - expositie: NIGHT SHIFT The Vending Machine, 2021, Priscila Fernandes

Veertien leegstaande winkelpanden in het centrum van Heerlen zijn tijdens Cultura Nova het decor voor Night Shift, een project van kunstenaarscollectief Ratsmodee. 

Night Shift is een project met een dag-en-nacht ritme, waardoor er verschillende perspectieven op de werken ontstaan: Het gebruik van licht en duisternis is  een verbindende factor tussen de veertien presentaties.

Night Shift bevindt zich op het snijvlak van theater en beeldende kunst. Iedere locatie is anders; soms zijn er restanten te vinden van een interieur, soms van een gestaakte verbouwing en soms is het een kale witte ruimte. Al deze factoren zijn van invloed op het werk dat ontstaat en de ervaring daarvan.

Theater toont geen werkelijke feiten maar fictieve feiten. Het doel van zo’n (re-)constructie is, vaak, het tonen van andere schakeringen. Op een vergelijkbare en poëtische wijze gaat Ratsmodee te werk, Night Shift laat zich lezen als een tegenhanger van de alledaagse realiteit in het stadscentrum van Heerlen.

Voor verdere achtergrondinformatie over de werken kunt u via Greylight Project´s RADIO LIMA een audiotour beluisteren.

Klik hier voor de plattegrond met alle locaties op #mappingheerlen

Deelnemende kunstenaars:

Rune Peitersen & Mikica Andrejic, Peter Bouwmans, Wouter Huis, Gerard Koek, Gert-Jan Prins, Iris Bouwmeester & Dyane Donk, Josephine Kaeppelin, Griet Menschaert, Laurent Malherbe, Sabine de Graaf, Karin Arink & Renée Kool, Priscila Fernandes, Tekenkingz

Tekstbijdrage: Harry van Boxtel

Night Shift is een coproductie i.s.m. collectief Ratsmodee, stichting Greylight Projects en Cultura Nova.

Met dank aan: Boekhandel van der Velden van Dam, Boek en Offerman, Weller Wonen, VOC Vastgoed, Jongen Projectontwikkeling, Ruijters Vastgoed, Walther Vastgoedbeheer, Vaessen Juweliers, ‘PAND, Ewout Schins, Mohammed Yaasiin, Rignald Winkellaar,
Outpoet/In2YourPlace, Gemeente Heerlen.


EN:
During Cultura Nova, fourteen empty storefronts in the centre of Heerlen will be the setting for Night Shift, a project by artist collective Ratsmodee.

Night Shift is a project with a day-and-night rhythm, creating different perspectives on the works: The use of light and darkness is a connecting factor between the fourteen presentations.

Night Shift is on the cutting edge of theatre and visual art. Every location is different; sometimes there are remains of an interior, sometimes of a discontinued renovation and sometimes it is a bare white space. All these factors influence the work that is created and the experience of it.

Theatre does not show real facts but fictional ones. The aim of such a (re-)construction is, often, to show different shades of reality. In a similar and poetic way Ratsmodee works, Night Shift can be read as a counterpart of the everyday reality in the city centre of Heerlen.

For further information on the works, you can listen to an audio tour via Greylight Project´s RADIO LIMA.

Participating artists:

  1. Rune Peitersen & Mikica Andrejic, Peter Bouwmans, Wouter Huis, Gerard Koek, Gert-Jan Prins, Iris Bouwmeester & Dyane Donk, Josephine Kaeppelin, Griet Menschaert, Laurent Malherbe, Sabine de Graaf, Karin Arink & Renée Kool, Priscila Fernandes, Tekenkingz

Text contribution: Harry van Boxtel

Night Shift is a co-production in collaboration with collectief Ratsmodee, foundation Greylight Projects and Cultura Nova.

Supportd by: Boek en Offerman, stichting Weller Wonen, VOC Vastgoed, Jongen Projectontwikkeling, Ruijters Vastgoed, Walther vastgoed, Vaessen Juweliers, PAND, Ewout Schins, Mohammed Yaasiin, Rignald Winkellaar, Oetpoet/In2YourPlace, Gemeente Heerlen.

 

artist(s): , , , , , , , , , , , , , , , ,
curated by: collectief Ratsmodee, Laurent Malherbe
date: 27.08.2021 - 05.09.2021
opening: Friday 27.08.2021 , 12:00-24:00
opening hours: , tags: / /
category: archive / 2021 / Heerlen