Filmmiddag voor Palestina

Filmmiddag voor Palestina

fig.1 - Filmmiddag voor Palestina

Beste volgers, 

Ons team achter Greylight Projects is gegrepen door het leed en de destructie in Gaza. We voelen een noodzaak om ons platform in te zetten om te blijven oproepen tot een staakt-het-vuren en te zoeken naar manieren om solidariteit en gezamenlijke actie te creëren. We hopen dat jij samen met ons deze volgende stap wilt maken. Als kunstenaars hebben we de tools om bestaande structuren en hiërarchieën in twijfel te kunnen trekken, maar als mens moeten we durven die verantwoordelijkheid te nemen.

De genocide die zich voor onze ogen ontvouwt is niet los te zien van een lange geschiedenis van imperialisme, bezetting en onderdrukking. Het aantal van 28.000 doden blijft oplopen en we worden geconfronteerd met racistische, zionistische en imperialistische argumenten die deze oorlog verdedigen.

We hopen kennis te kunnen maken met mensen die op zoek zijn naar manieren om iets bij te dragen of bereid zijn om kennis uit te wisselen. We realiseren ons dat we nog veel te (ont)leren hebben en zien het belang in van het uitdiepen van de geschiedenis van Palestina, alsook in te gaan op de verbindingen met Westers imperialisme. Dit doen we graag samen met jou. 

Op 2 maart zullen we samen de film “Gaza Fights For Freedom” kijken, waarin de situatie in Palestina belicht wordt, waarna er ruimte zal zijn voor een nabespreking. We willen in dit gesprek over de strijd van de Palestijnse bevolking om in vrijheid te leven, echter ook bewust zijn van vrijheidsstrijden die onze nieuwsuitzendingen veel minder vaak halen want iedereen hoort vrij te kunnen leven, vrij van geweld, vrij van onderdrukking. No one is free until we are all free #freepalestine #freesudan #freemyanmar #freecongo #freenewguinea #freehaiti #freeuyghur #freearmenia 

Bij vragen of opmerkingen kun je contact opnemen met ons via dit email adres:
lizzie@greylightprojects.org

Credit voor afbeelding: Adam Maulvi


Dear followers,

Our team behind Greylight Projects is gripped by the suffering and destruction in Gaza. We feel a need to use our platform to continue to call for a ceasefire and look for ways to create solidarity and joint action. We hope you will join us in taking this next step. As artists, we have the tools to be able to question existing structures and hierarchies, but as human beings, we must dare to take that responsibility.

The genocide unfolding before our eyes cannot be separated from a long history of imperialism, occupation and oppression. The death toll of 28,000 continues to rise and we are faced with racist, Zionist and imperialist arguments defending this war.

We hope to meet people looking for ways to contribute something or willing to exchange knowledge. We realise that we still have much to (dis)learn and see the importance of deepening the history of Palestine, as well as going into the connections with Western imperialism. We would like to do this together with you.

On 2 March, we will watch the film “Gaza Fights For Freedom” , highlighting the situation in Palestine, after which there will be room for a discussion afterwards. In this conversation about the Palestinian people’s struggle to live in freedom, however, we also want to be aware of freedom struggles that make it to our news broadcasts much less often because everyone should be able to live free, free from violence, free from oppression.No one is free until we are all free #freepalestine #freesudan #freemyanmar #freecongo #freenewguinea #freehaiti #freeuyghur #freearmenia

If you have any questions or comments, please contact us at this email address:
lizzie@greylightprojects.org

Credit for image: Adam Maulvi

 

 

date: 02.03.2024 ,
location:

Schaesbergerweg 58, Heerlen

category: archive / 2024 / Heerlen