Vacature: Lid Raad van Toezicht stichting Greylight Projects

Vacature: Lid Raad van Toezicht stichting Greylight Projects

Stichting Greylight Projects zoekt  per direct een Lid Raad van Toezicht voor zes bijeenkomsten per jaar.
Vacature voor een Onbezoldigde functie
Sluitingsdatum: 16-12-2023

Stichting Greylight Projects is een platform voor kunst en cultuur dat sinds 2009 actief is. Onze missie omvat het onderzoeken, ontwikkelen en produceren van vernieuwende beeldende kunstprojecten, met een speciale nadruk op projecten die betrekking hebben op de directe omgeving en de wereld om ons heen. We streven ernaar om een brug te slaan tussen alledaags leven en hedendaagse kunst en cultuur, waarbij we kunst en cultuur beschouwen als essentiële middelen om verschillende perspectieven en manieren van denken te delen met het publiek. 

Greylight Projects biedt kunstenaars en cultuurmakers de ruimte om hun beroepspraktijk te verkennen, onderzoek te doen en nieuwe werken of projecten te creëren. We willen deze kunstenaars in dialoog brengen met zowel professionals in de kunst- en cultuursector als een breed publiek, inclusief mensen die minder bekend zijn met kunst en cultuur. Kortom, we fungeren als een open platform met als doel een gevarieerd aanbod van kunst en cultuur te presenteren voor een divers publiek en actief bij te dragen aan de verbetering en versterking van het culturele klimaat in Heerlen en de regio.

Raad van Toezicht
Stichting Greylight Projects wordt geleid door een directeur-bestuurder, onder toezicht van de Raad van Toezicht. Deze komt gemiddeld zes keer per jaar bijeen, plus een strategische sessie. De Raad van Toezicht bestaat uit drie leden. De Raad van Toezicht keurt de beleidsplannen, jaarverslagen en jaarrekeningen goed, is de werkgever van de directeur-bestuurder en fungeert bovendien als klankbord voor de directeur-bestuurder.

Functie
Voor de functie van lid van de Raad van Toezicht zoeken we een iemand: 

 • Die actief deelneemt aan bestuursvergaderingen en bijdraagt aan de besluitvorming.
 • Die kan adviseren, reflecteren en bewaken van het strategisch beleid en de langetermijnvisie van de organisatie.
 • Die toezicht kan houden op de uitvoering van projecten en activiteiten door de directie.
 • Die de ontwikkeling van nieuwe initiatieven en projecten ondersteunt.
 • Die Stichting Greylight Projects bij relevante stakeholders (artistiek, beleidsmatig en zakelijk) en subsidieverstrekkers vertegenwoordigt.
 • Die wil bijdragen aan het versterken van de positionering en bekendheid van de organisatie.
 • Die helpt bij het waarborgen van een transparante en verantwoorde bedrijfsvoering.

Profiel van gewenste bestuursleden:

 • Affiniteit met hedendaagse kunst en cultuur.
 • Bestuurlijke en/of toezichthoudende ervaring is een pre, maar niet noodzakelijk.
 • Een onafhankelijke en kritische houding, met respect voor de diversiteit binnen de kunstsector.
 • Een visie op maatschappelijke ontwikkelingen en trends binnen de kunstwereld.
 • Bereidheid om circa 6 keer per jaar deel te nemen aan bestuursvergaderingen.
 • Het vermogen om op strategisch niveau mee te denken en te adviseren.
 • Een proactieve en hands-on mentaliteit, met de bereidheid om ook buiten de vergaderingen actief betrokken te zijn (zoals het lezen van stukken, tussentijds overleg en advies, enzovoort).

Termijn
Leden van de Raad van Toezicht worden benoemd voor een periode van vier jaar, met een mogelijke eenmalige herbenoeming voor een tweede periode van vier jaar.

Bezoldiging
De functie lid van de Raad van Toezicht wordt niet gehonoreerd. Reiskosten en onkosten worden uiteraard wel vergoed.

Geïnteresseerd?
Mail uw CV en motivatie vóór 16 december 2023 aan Wouter Huis via vacature@greylightprojects.org onder vermelding van Vacature lid Raad van Toezicht.

De sollicitatiegesprekken vinden plaats op 11 en of 12 januari bij Greylight Projects, Schaesbergerweg 58, 6415 AJ, Heerlen

Voor meer informatie over onze organisatie verwijzen wij graag naar onze website.