Talk & Walk Atelier in de stad Ward Willems

Talk & Walk Atelier in de stad Ward Willems

fig.1 - Talk & Walk Atelier in de stad Ward Willems

(NL) 22 mei om 16:00
Duur: 1,5 uur

Talk & Walk door Ward Willems van Atelier in de stad

Startlocatie: Atelier in de stad (in het NS-Station Heerlen)

Van 25 april tot en met 21 juni werkt Ward vanuit het Atelier in de stad aan zijn onderzoek naar Heerlen. Hij zet daarbij methoden in zoals tekenen, fotografie en interviews om verschillende perspectieven op Heerlen te verzamelen.

Op 22 mei kun je meewandelen door de stad. Tijdens deze wandeling worden verschillende plekken bezocht. Op elk van deze locaties zal een moment plaatsvinden waarop anekdotes gedeeld worden over wat er te zien is. Daarnaast word je uitgenodigd om dit zelf via fotografie of schetsen vast te leggen.

Door deel te nemen aan deze wandeling help je Ward met het aanvullen van zijn archief en word je uitgedaagd om met andere ogen te kijken naar een (mogelijk) bekende omgeving. Tijdens de wandeling deelt Ward zijn leerproces over bijvoorbeeld het werken met cartografische technieken en de verbindingen tussen architectuur en persoonlijke historie.


(EN) 22 May at 16:00
Duration: 1.5 hours

Talk & Walk by Ward Willems of Atelier in the city

Start location: Atelier in the city (at Heerlen NS Station)

From 25 April to 21 June, Ward will work on his research on Heerlen from Atelier in the city. He uses methods such as drawing, photography and interviews to gather different perspectives on Heerlen.

On 22 May, you can join a walk through the city. During this walk, several locations will be visited. At each of these locations there will be a moment when anecdotes will be shared about what can be seen. In addition, you will be invited to capture this yourself through photography or sketches.

By taking part in this walk, you will help Ward add to his archive and be challenged to look at a (potentially) familiar environment with different eyes. During the walk, Ward will share his learning about, for example, working with mapping techniques and the connections between architecture and personal history.

 

artist(s):
date: 22.05.2024 ,
location:

Schaesbergerweg 58

tags: /
category: archive / 2024