Posters & zines voor Palestina

Posters & zines voor Palestina

fig.1 - Posters & zines voor Palestina

Greylight Projects organiseert een reeks bijeenkomsten, om samen onze aandacht te blijven richten op de voortdurende onderdrukking van Palestina. We maken ruimte om samen meer te leren over de huidige situatie en geschiedenis, maar hopen het bewustzijn ook verder te verspreiden.

We nodigen je graag uit om ons te komen helpen op donderdag 14 maart om 19:00 om materiaal voor te bereiden dat we verspreid kan worden. Je kunt kiezen om bijvoorbeeld magazines te vouwen, of posters-stencils uit te snijden. De magazines zijn informatief en kunnen na het vouwen ook meegenomen worden om te verspreiden. Voor inzet van de stencils maken we diezelfde avond afspraken over een moment om samen afdrukken te gaan maken in de omgeving. Alle materialen worden door ons ter beschikking gesteld. 

De inhoud van de magazines zullen we tijdens de avond ook samen doornemen en bespreken. Bijvoorbeeld de magazine; “BDS, what it is, why it matters” van Leila Abdul-Razzaq, over de boycott beweging tegen Israël. In een magazine als deze wordt beknopt uitgelegd wat het belang en de invloed is van breken met mechanismes die de Israëlische apartheid in stand houden. 

Bij vragen of opmerkingen kun je contact opnemen met ons via dit email adres:
lizzie@greylightprojects.org


(EN)
Greylight Projects is organizing a series of meetings, to continue our focus on the ongoing oppression of Palestine. We are making space to learn more about the current situation and history, but also hope to spread awareness further.

We would like to invite you to come and help us on Thursday, March 14 at 7:00 pm to prepare materials to be distributed. You can choose to fold magazines, for example, or cut out posters-stencils. The magazines are informational and can also be taken away for distribution after folding. For deployment of the stencils, we will arrange a time the same evening to go together to make prints in the area. All materials will be provided by us. 

During the evening we will also go through and discuss the contents of the magazines together. For example, the magazine; “BDS, what it is, why it matters” by Leila Abdul-Razzaq, about the boycott movement against Israel. In a magazine like this one, the importance and impact of breaking with mechanisms that perpetuate Israeli apartheid is succinctly explained.

If you have any questions or comments, please contact us at this email address:
lizzie@greylightprojects.org

date: 14.03.2024 ,
location:

Schaesbergerweg 58, Heerlen

category: archive / 2024