Pharmakon #4 – Talk II communities

Pharmakon #4 – Talk II communities

fig.1 - Pharmakon #4 – Talk II communities

(NL) Zoef Mashaldina organiseert als afsluiting van haar residentie bij Greylight Projects de expositie Pharmakon. Deze opent op 23 maart met een festival en zal aansluitend tot 21 april geopend zijn als expositie met een aanvullend publieksprogramma. Dit event is de derde van vier events van het publieksprogramma.

Als afsluiting zal er op zondag 21 april om 13:00 een tweede Talk georganiseerd worden.

Talk II: Waar begint en stopt gemeenschappelijkheid? Op zondag 21 april om 13:00 uur zal de tweede talk plaatsvinden.

Deze talk zal een discussie zijn rondom de noodzaak maar ook de grenzen van gemeenschappelijkheid. Binnen de kunstwereld, maar ook daarbuiten wordt steeds meer gesproken over het belang van gemeenschap. Of moeten we het hebben over een collectief of community in plaats van over gemeenschap? En zit daar verschil tussen? Vaak worden deze gevormd als oplossing voor een bepaald probleem. Zeker in de huidige tijd lijkt het een nodig alternatief voor een samenleving die steeds individualistischer wordt. Maar wat is een gemeenschap eigenlijk?


(EN) Zoef Mashaldina is organising the exhibition Pharmakon as the conclusion of her residency at Greylight Projects. It opens on 23 March with an art festival and will subsequently be open until 21 April as an exhibition with a complementary public programme.

To conclude, a second ‘Talk’ will be organised on Sunday 21 April at 13:00.

Talk II: Where does commonality begin and end? The second talk will take place on Sunday 21 April at 13:00.

This talk will be a discussion around the necessity but also the limits of ‘gemeenschap’ (dutch). Within the art world, but also outside it, there is more and more talk about the importance of gemeenschap. Or should we talk about a collective or community instead of gemeenschap? And is there a difference between them? They are often formed as a solution to a particular problem. Especially in today’s times, it seems a necessary alternative to a society that is becoming increasingly individualistic. But what exactly is a gemeenschap?

artist(s):
date: 21.04.2024 ,
location:

Schaesbergerweg 58, Heerlen

category: news / agenda / Heerlen