Pharmakon #2 – Talk I samplen

Pharmakon #2 – Talk I samplen

fig.1 - Pharmakon #2 – Talk I samplen

(NL) Waar begint en stopt samplen?

Zoef Mashaldina organiseert als afsluiting van haar residentie bij Greylight Projects de expositie Pharmakon. Deze opent op 23 maart met een festival en zal aansluitend tot 21 april geopend zijn als expositie met een aanvullend publieksprogramma. Dit event is de tweede van vier events van het publieksprogramma. Er zullen nog een andere talk en een workshop plaatsvinden.

Als onderdeel hiervan zal er op zaterdag 6 april om 13:00 uur de eerste ‘Talk’ georganiseerd worden.

Tijdens deze Talk gaat Zoef Mashaldina samen in gesprek over de ethiek achter samplen. Samplen is een methode waarbij stukjes informatie of beelden die ergens vandaan gehaald worden, worden gebruikt om iets nieuws te maken. De methode wordt vaak gebruikt door kunstenaars, maar kan ook geïnterpreteerd worden als een alledaagse handeling. We verzamelen constant informatie die we vervolgens gebruiken om onze eigen omgeving, identiteit of gedachtes vorm te geven.

De vraag die tijdens de talk centraal staat is wat de ethische grenzen van samplen zijn. Wanneer is een vorm van toe-eigening (on)rechtmatig? En wat kunnen negatieve of positieve gevolgen zijn van iets uit zijn context halen om het met iets nieuws te verweven? Samen duiken we in op de geschiedenis van samplen, hoe het benaderd kan worden als methode voor zingeving en hoe je dit verantwoordelijk kan toepassen.


(EN) Where does sampling begin and end?

Zoef Mashaldina is organising the exhibition Pharmakon as the conclusion of her residency at Greylight Projects. It opens on 23 March with a festival and will subsequently be open until 21 April as an exhibition with an additional public programme.

As part of this, the first ‘Talk’ will be organised on Saturday 6 April at 13:00.

During this Talk, Zoef Mashaldina will discuss together the ethics behind sampling. Sampling is a method where pieces of information or images taken from somewhere are used to create something new. The method is often used by artists, but can also be interpreted as an everyday act. We are constantly collecting information which we then use to shape our own environment, identity or thoughts.

The question at the centre of the talk is what are the ethical limits of sampling. When is a form of appropriation (un)lawful? And what can be negative or positive consequences of taking something out of context to weave it into something new? Together, we dive into the history of sampling, how it can be approached as a method for meaning-making and how to apply it responsibly.

artist(s):
date: 06.04.2024
opening hours: ,
location:

Schaesbergerweg 58, Heerlen

category: archive / 2024 / Heerlen