Display #10 Work for a Wall (Table/Chair), 2007

Display #10 Work for a Wall (Table/Chair), 2007

fig.1 - Display #10 Work for a Wall (Table/Chair), 2007

Voor het DISPLAY programma van 2020 nodigt Greylight Projects curatoren uit die werkzaam zijn in de Euregio. Zij selecteren een werk uit de collectie of het recente tentoonstellings programma. Voor deze editie hebben we Virginia Hameleers uitgenodigd, conservator van het hedendaagse kunstmuseum Schunck in Heerlen. Zij selecteerde het werk Work for a Wall (Table/Chair), 2007  van de kunstenaar Krijn de Koning. Dit werk maakte deel uit van de collecite van Schunck en was onder andere te zien in de tentoonstelling in Schunck genaamd: ‘Zo helder als m’n erwtensoep’ in 2014.

Virginia Hameleers: “Krijn de Koning begeeft zich op het grensvlak tussen beeldende kunst en architectuur. Zijn werk gaat over ruimtelijkheid. De Koning weet door kleur, vorm, gevoel en sfeer een zintuiglijke beleving van ruimte op te roepen. Hij creëert hiervoor architectonische en labyrintachtige constructies die ingrijpen in de oorspronkelijke omgeving. De beelden van De Koning reflecteren hierin de menselijke maat: er zijn overal openingen en doorgangen zichtbaar. Zijn veelal tijdelijke beelden in museale of locatie-gebonden omstandigheden werpen vragen op, zowel over de positie van de toeschouwer als de verhouding van het kunstwerk tot de locatie. Bij zijn uitgesproken ingrepen in ruimtes is kleur het belangrijkste onderdeel. Het betreft een vernieuwende en prikkelende omgang met kleur die middels zijn installaties tot uiting komen in de publieke ruimte.

Naast werk geïnspireerd op al aanwezige ruimtes, maakt De Koning functieloze bouwsels. Deze autonome werken, zoals Work for a Wall (Table/Chair) (2007), zijn zelfstandige sculpturen. Ze zijn demontabel, waardoor ze ook nog op andere plekken geïnstalleerd kunnen worden. Naast een persoonlijke en directe manier van werken grijpt De Koning bewust terug op de modernistische erfenis van De Stijl. Bij deze kunstbeweging aan het begin van de vorige eeuw ging men uit van de veronderstelling dat kleur en vorm de essentie van kunst uitmaken. Zowel in de schilderkunst als architectuur nam men de voorkeur voor het benadrukken van eenvoud in geometrische vormen, getint in primaire kleuren. Er wordt nagedacht over de rol van kunst in de wereld en haar invloed, waarbij men uitgaat van de vooruitgang van de mens in beleving en benadering van de wereld om hem heen. Iets waar De Koning altijd mee bezig is door het herdefiniëren van ruimte, plaats en plek. Zo daagt hij de beschouwer uit voortdurend anders te kijken.”

Meer informatie over het werk van Krijn de Koning kan je vinden op zijn website: www.krijndekoning.nl/For the DISPLAY program of 2020 Greylight Projects invites curators working in the Euregio in museums or institutions. They select a work from their collection or a recent exhibition program. For this edition we have invited Virginia Hameleers, curator of the contemporary art museum Schunck in Heerlen. She selected the work ‘Work for a Wall (Table/Chair)’, 2007 by the artist Krijn de Koning. This work was part of Schunck’s collection and could be seen in the exhibition in Schunck Heerlen titled ‘Zo helder als m’n erwtensoep‘ (As clear as my pea soup) in 2014.

More information about Krijn de Koning’s work can be found on his website: www.krijndekoning.nl/

 

 

artist(s):
curated by: Virginia Hameleers
date: 22.10.2020 - 29.11.2020
opening: Thursday 22.10.2020 , 08:00-22:00
opening hours: ,
location:

Burgemeester Kessenplein 1, 6431KM, Hoensbroek, The Netherlands


note:
link(s): tags: / / /
category: 2020 / Heerlen / Hoensbroek