Atelier KARTON: Bijeenkomst #1

Atelier KARTON: Bijeenkomst #1

fig.1 - Atelier KARTON: Bijeenkomst #1

Wat is Atelier KARTON?

Atelier KARTON is een programma waarvan de eerste editie plaatsvond in 2023. Tijdens een reeks van 14 bijeenkomst namen deelnemers de stad onder de loep. De stad werd verkent door wandelingen te maken en methodes toe te passen om op een andere manier naar de omgeving te kunnen kijken of er gebruik van te maken. 

De ontdekkingen die gedaan werden was stof voor gesprek. Wat is onze persoonlijke en collectieve relatie met de stad? Wat zijn de aanknopingspunten, overeenkomsten, verschillen en overlappingen? Wat zou je graag anders zien in de stad? Wat doet de stad met jou en wat doe jij met de stad? Veel van dit soort vragen zullen aan bod komen tijdens de sessies.

Afwisselend vonden er ook bouwsessies plaats. Tijdens deze bouwsessies was karton het basismateriaal. Dit vanzelfsprekende materiaal staat maandelijks aan de weg staat als afval. Het programma bood iedere deelnemer de kans om te ontdekken wat er met dit materiaal mogelijk is. In reflectie op de gesprekken en verkenningen werden nieuwe ideeën voor de stad vormgegeven, individueel of juist in samenwerking. 

Benieuwd naar algemene inzichten en methodes die ontstonden tijdens het Atelier KARTON in 2023? Bekijk deze pagina…:

Atelier KARTON: Bijeenkomst #1 Wat is jouw thuis?

De start van het programma van Atelier KARTON vond plaats binnen een intieme setting in de keuken van Greylight Projects. Aan een ronde tafel bood Vragenlijst #1 de mogelijkheid aan de aanwezigen om elkaar te leren kennen. De vragen ging vooral in op hoe de omgeving op een persoonlijke manier ervaren wordt en of deze als thuis voelt. 

Kenmerkend waren de verschillen in antwoorden op wat je nodig hebt om je thuis te voelen. In sommige gevallen ging dit om bepaalde basisbehoeftes zoals een keuken om eten te bereiden. In andere gevallen meer om een gevoel van veiligheid, of de mogelijkheid om te kunnen kiezen tussen sociale of private ruimte. Ook werd duidelijk dat een omgeving meer is dan de fysieke kenmerken ervan. Een vraag als ‘Heb je ooit heimwee gehad naar een plek waar je nog nooit geweest bent?‘ gaf inzicht op hoe je ervaring van de plek waar je je bevind, ook beïnvloed wordt door dat wat er niet is. Herinneringen aan iets dat niet meer bestaat of een fantasie over een plek waar je niét bent zijn daar ook onderdeel van. 

Te midden van de deelnemers en hun vragenlijsten, lag een kleine verzameling materiaal. Een handjevol karton, mesjes, scharen en tekengereedschap. De gelegenheid om hiermee aan de slag te gaan, bleek zich niet als vanzelfsprekend aan te dragen. Samen maken is misschien nieuw, ongebruikelijk of zelfs iets kwetsbaars. 

Wel was te merken dat alleen al de aanwezigheid van karton uitnodigde om het materiaal in handen te nemen. Wat kunnen we daarmee in relatie tot de vragen die gesteld worden, en de antwoorden die we daarop geven?

De deelnemers werden uitgenodigd om de vragenlijst mee naar huis te nemen en in briefvorm, geadresseerd aan een onbekende, te reageren op een van de vragen. De brieven worden bij de volgende bijeenkomst besproken.