Geschlossene Gesellschaft

Geschlossene Gesellschaft

2013 / archive / Heerlen / Hoensbroek
/
date: 09.11.2013 - 08.12.2013
opening: Friday 08.11.2013 , 18:00-21:00
artist(s):
curated by: Laurent Malherbe, Wouter Huis
Presentation by resident artist Silvia Bakker

Presentation by resident artist Silvia Bakker

2013 / archive / Heerlen / Hoensbroek
/
date: 01.10.2013 - 09.11.2013
opening: Saturday 09.11.2013 , 14:00
artist(s):
Extra: DUIF op Cultura Nova

Extra: DUIF op Cultura Nova

2013 / archive / Heerlen / Hoensbroek
date: 24.08.2013 - 25.08.2013
opening: Saturday 24.08.2013 , 18:00
artist(s):
Extra: De onzichtbare stad op Cultura Nova

Extra: De onzichtbare stad op Cultura Nova

2013 / archive / Heerlen / Hoensbroek
date: 30.08.2013 - 01.09.2013
artist(s): ,
Silly Art Songs

Silly Art Songs

2012 / archive / Heerlen / Hoensbroek
date: 07.09.2012 - 08.09.2012
artist(s): ,
Reality Track Vol.3

Reality Track Vol.3

2012 / archive / Heerlen / Hoensbroek
/
date: 10.11.2012 - 16.12.2012
artist(s): , , ,
Reality Tracks Vol.2

Reality Tracks Vol.2

2012 / archive / Heerlen / Hoensbroek
/
date: 29.09.2012 - 05.11.2012
opening: Sunday 04.11.2012 , 15:00
artist(s): , ,
Reality Tracks Vol.1

Reality Tracks Vol.1

Modus operandi

Modus operandi

2012 / archive / Heerlen / Hoensbroek
date: 13.09.2012 - 29.11.2012
artist(s):
Resonating Room by Khe Siang

Resonating Room by Khe Siang

2012 / archive / Heerlen / Hoensbroek

opening: Friday 20.07.2012 , 20:00
artist(s):
Endogenous Logic

Endogenous Logic

2012 / archive / Heerlen / Hoensbroek
date: 08.04.2012 - 01.05.2012
opening: Sunday 08.04.2012 , 14:00 - 18:00
artist(s):
To Become Shift Transfer Copy and Erase JANET LEIGH

To Become Shift Transfer Copy and Erase JANET LEIGH

2012 / archive / Heerlen / Hoensbroek
opening: Friday 16.03.2012 , 20:00
artist(s): ,
Re: Rotterdam

Re: Rotterdam

2012 / archive / Heerlen / Hoensbroek
date: 08.02.2012 - 12.02.2012
artist(s): , ,
Paranoid Thoughts Blur My Vision

Paranoid Thoughts Blur My Vision

2011 / archive / Heerlen / Hoensbroek
opening: Sunday 25.09.2011 , 15:00-18:00
artist(s):
Daar zijn / Being there

Daar zijn / Being there

2011 / archive / Heerlen / Hoensbroek
/
opening: Sunday 27.03.2011 , 15:00-18:00
artist(s): ,
Lines Americana / Linkse Hobby’s …

Lines Americana / Linkse Hobby’s …

Stomping Ground

Stomping Ground

2011 / archive / Heerlen / Hoensbroek
date: 23.01.2011 - 20.02.2011
opening: Sunday 23.01.2011 , 15:00-18:00
artist(s):
Swat (the flies buzzing in your head)

Swat (the flies buzzing in your head)

2010 / archive / Heerlen / Hoensbroek
- 31.10.2010
opening: Friday 15.10.2010 , 19:00
artist(s): ,
Les Alices

Les Alices

2010 / archive / Heerlen / Hoensbroek
opening: Monday 04.10.2010 artist(s): , ,
Sifres

Sifres

2010 / archive / Heerlen / Hoensbroek

date: 28.03.2010 - 18.04.2010
opening: Sunday 28.03.2010 , 15:00
artist(s): , , , ,
Nachtlicht / Nightlight

Nachtlicht / Nightlight

2009 / 2010 / archive / Heerlen / Hoensbroek
date: 29.11.2009 - 06.02.2010
artist(s): , , ,